ทำไมต้องเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5

ทำไมต้องเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5
มีกันอยู่ทุกบ้านกับ "เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5" เคยสงสัยไหม ???
ว่าฉลากเบอร์ 5 ที่ติดอยู่ตามเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มีความหมายอย่างไร มาดูกันเลย

 “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ได้มาตรฐานตามที่ กฟผ. และกระทรวงพลังงานกำหนด โดยฉลากประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 ซึ่งคือระดับที่ประหยัดไฟมากที่สุด
ในสลากจะมีข้อมูลประกอบไปด้วย
             1. ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ
             2. ปีที่ทำการทดสอบ
             3. การใช้พลังไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าต่อปี
             4. ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ และยีห้อ
             5. ตัวเลขประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน (1 - 5)
 
เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 นั้นมีไว้เพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราเอาไว้ตัดสินใจเวลาเลือกซื้อ เพื่อที่จะประหยัดค่าไฟได้มากที่สุดนั่น
รู้แบบนี้แล้ว รีบไปสำรวจบ้านตัวเองดูนะค่ะ ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีฉลากเบอร์ 5 หรือไม่
 
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตัวช่วยสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพราะฉลากจะบอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ทั้งระดับการใช้ไฟฟ้า ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพดี ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังที่ได้มาตราฐานตามที่ กฟผ. และกระทรวงพลังงานกำหนด โดยฉลากประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 ซึ่งคือระดับที่ประหยัดไฟมากที่สุด

รู้จักเบอร์ 5 ต้องเลือกให้เป็น
         การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรอง “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” จะช่วยเราคำนวณค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงานได้มากน้อยแค่ไหน แล้วบนฉลากบอกอะไรกับเราบ้าง
           1 ตัวเลขยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ
           2 ฉลากต้องมีระบุปีที่ทำการทดสอบค่าพลังงาน
           3 มีระบุประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
           4 ต้องมีลายน้ำสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน ตรงกลางฉลาก
           5 แสดงตัวเลขการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปีและค่าไฟฟ้าต่อปี ส่วนนี้จะช่วยเปรียบเทียบว่ายี่ห้อไหนประหยัดได้มากกว่ากัน
           6 แสดงหน่วยงานที่กำกับดูแล ด้วยสัญลักษณ์ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” และกระทรวงพลังงานด้วยตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีเขียว
           7 มีข้อมูลสำหรับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ด้านล่างฉลาก

 
 
ขอบคุณข้อมูล
http://labelno5.egat.co.th/new58/#to_label_info