นโยบายการส่งสินค้า

 การจัดส่งสินค้า 

 • บริการจัดส่งสินค้าโดยร้านหาดใหญ่ซาวด์สตาร์
  ทางร้านหาดใหญ่ซาวสตาร์จัดส่งฟรีโซน อ.หาดใหญ่จ.สงขลากรณีสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปจะทำการจัดส่งไม่เกิน 3 วันทำการในกรณีจัดส่งนอกพื้นที่ อ.หาดใหญ่ แต่ยังอยู่ใน จ.สงขลา ทางร้านหาดใหญ่ซาวด์สตาร์จัดส่งภายใน 3 วันทำการ โดยจะคิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • บริการส่งสินค้าขนส่งเอกชน
  ในกรณีที่ สถานที่จัดส่งอยู่นอกพื้นที่ จ.สงขลา ทางร้านหาดใหญ่ซาวด์สตาร์จะทำการจัดส่งโดยขนส่งเอกชนโดยที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้วก่อนเวลา13.00 น. คำสั่งซื้อของท่านจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุภายในวันเดียวกันอย่างไรก็ตามหากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลังจากเวลา13.00 น. คำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งในวันถัดไป

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการจัดส่ง
  1.ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าในระบบโปรดตรวจสอบและดูรายละเอียดให้แน่ใจว่าท่านใส่ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งที่ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
  2.การจัดส่งระหว่างประเทศไม่สามารถใช้บริการได้ในขณะนี้
  3.การจัดส่งไปยังพื้นที่ห่างไกล เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส) และหมู่เกาะอาจใช้เวลานานขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในพื้นที่อย่างไรก็ตามซาวด์สตาร์จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ
  4.การจัดส่งอาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุ
  5.ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การติดตามสถานะคำสั่งซื้อ
  ท่านสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า 074-298900 กด 1 หรือ Line@ : @soundstar เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะคำสั่งซื้อและสถานะการจัดส่งสินค้าของท่าน

 • สาเหตุของการจัดส่งสินค้าล่าช้า
  - ที่อยู่ในการจัดส่งไม่ถูกต้อง
  - หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อไม่ถูกต้อง
  - พนักงานไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
  - ลูกค้าไม่อยู่หรือไม่สามารถรับสินค้าได้ในช่วงเวลาที่นัดหมาย
  - ที่อยู่จัดส่งไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ
  - เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการชำระเงิน
  - ปริมาณสต็อคของสินค้าไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
  - เกิดเหตุการณ์สุดวิสัยหรือภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ