ร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา

โควิดนี้เราจะสู้ไปด้วยกัน 
 หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ ร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา
 ซาวด์สตาร์ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19