ร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดสงขลา

โควิดนี้เราจะสู้ไปด้วยกัน
หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ ร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดสงขลา
ซาวด์สตาร์ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19