Hitachi

 • SF250ZFVAD เครื่องซักผ้าฝาบน HITACHI 25 KG.
  32,990.00 ฿
  34,990.00 ฿  (-6%)

   

 • SF130TCV SL เครื่องซักผ้าฝาบน HITACHI 13 KG.
  14,490.00 ฿
  16,490.00 ฿  (-12%)

   

 • SF150ZCV-SL เครื่องซักผ้าฝาบน HITACHI 15 Kg.
  16,990.00 ฿
  18,990.00 ฿  (-11%)

   

 • SF-140TE เครื่องซักผ้าฝาบน HITACHI 14 Kg.
  12,990.00 ฿
  15,990.00 ฿  (-19%)

   

 • SF140TCV SL เครื่องซักผ้าฝาบน HITACHI 14 Kg.
  15,490.00 ฿
  17,490.00 ฿  (-11%)

   

 • PS-100LJ B COG เครื่องซักผ้า 2 ถัง HITACHI 10 Kg.
  6,990.00 ฿
  7,490.00 ฿  (-7%)

   

 • BD-80CVE WH เครื่องซักผ้าฝาหน้า HITACHI 8 Kg.
  18,990.00 ฿
  25,990.00 ฿  (-27%)

   

 • BD-70CE WH เครื่องซักผ้าฝาหน้า HITACHI 7 Kg.
  11,990.00 ฿
  14,990.00 ฿  (-20%)

   

 • SF240XWV เครื่องซักผ้าฝาบน HITACHI 24 Kg.
  24,990.00 ฿
  30,990.00 ฿  (-19%)

   

 • SF200XWV เครื่องซักผ้าฝาบน HITACHI 20 Kg.
  23,990.00 ฿
  27,990.00 ฿  (-14%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • SF170ZCV SS เครื่องซักผ้าฝาบน HITACHI 17 Kg.
  17,990.00 ฿
  20,990.00 ฿  (-14%)

   

 • SF160TCV SL เครื่องซักผ้าฝาบน HITACHI 16 Kg.
  17,490.00 ฿
  19,990.00 ฿  (-13%)

   

 • SF125XE COG เครื่องซักผ้าฝาบน HITACHI 12.5 Kg.
  11,490.00 ฿
  12,990.00 ฿  (-12%)

   

 • SF105XE COG เครื่องซักผ้าฝาบน HITACHI 10.5 Kg.
  9,490.00 ฿
  12,990.00 ฿  (-27%)

   

 • PS170WJ เครื่องซักผ้า 2 ถัง HITACHI 17 Kg.
  11,490.00 ฿
  12,490.00 ฿  (-8%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • PS140WJ SBL เครื่องซักผ้า 2 ถัง HITACHI 14 Kg.
  10,490.00 ฿
  11,490.00 ฿  (-9%)