นโยบายการเคลม/คืนสินค้า

 นโยบายการเปลี่ยน/เคลม/คืนสินค้า/การยกเลิกการสั่งซื้อ 

 • การเปลี่ยนเคลมคืนสินค้าสามารถทำได้สำหรับกรณีต่อไปนี้ :
  การจัดส่งสินค้าผิดรุ่นหรือ ผิดขนาดให้กับลูกค้า และการจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ให้กับลูกค้าโดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือกระบวนการขนส่งส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบ

 • เงื่อนไขการรับเปลี่ยนเคลมคืนสินค้า
  - การเปลี่ยนเคลมคืนสินค้าไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า

  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนเคลมคืนสินค้าภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 7 วันตามที่กำหนดการเปลี่ยนคืนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์อุปกรณ์ครบรวมถึงป้ายสินค้าในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมไม่ชำรุดเสียหายสำหรับสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินการติดตั้งเช่น เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า ถ้าพบปัญหาภายใน 7 วัน ทางเราจะส่งทีมช่างเทคนิคเข้าไปตรวจสอบปัญหาและหากตรวจพบว่าปัญหาเกิดมาจากการผลิตทางเราจะดำเนินการเรื่องเคลมสินค้าตามขั้นตอนต่อไปบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้าก่อนพิจารณาดำเนินการรับคืนสินค้า
  - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น

 • ขั้นตอนในการดำเนินการเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า
  - ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อเปลี่ยน เคลมคืนสินค้าได้ที่เบอร์ 074-298900  หรือติดต่อมาทาง Line@ : @soundstar
  - เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำขั้นตอนในการเปลี่ยนเคลมคืนสินค้า  โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินว่าการเปลี่ยนเคลมคืนสินค้าของคุณตรงตามเงื่อนไขข้างต้นและเจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานรูปภาพสินค้ารวมถึงใบเสร็จเพื่อประกอบการพิจารณาหากสินค้าของคุณผ่านเงื่อนไขที่กำหนดสามารถนำสินค้ามาเคลมที่ร้านหรือส่งสินค้าคืนมาให้ทางร้าน
  - ลูกค้ายังสามารถเลือกที่จะติดต่อเพื่อเปลี่ยน  เคลมคืนสินค้าได้ที่หน้าร้านหาดใหญ่ซาวด์สตาร์
  - ในกรณีที่มีการชำระเงินผ่าน Internet banking, ATM, ชำระเงินปลายทางการคืนเงินจะอยู่ใน 15 วันทำการภายหลังจากได้รับการยืนยันการคืนสินค้าจากลูกค้า

 • นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ
  - ในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อและชำระเงินโดยสมบูรณ์แล้ว ทางร้านหาดใหญ่ซาวด์สตาร์ขอสงวนสิทธิการยกเลิกการสั่งซื้อในทุกกรณี