• เตาฝังแก๊ส 2 หัว ELECTROLUX EHG723BA 78CM
  6,632.00 ฿
  9,990.00 ฿  (-34%)
 • เตาฝังแก๊ส 2 หัว ELECTROLUX EHG7230BE 78CM
  7,632.00 ฿
  11,900.00 ฿  (-36%)
 • เตาฝังแก๊ส 2 หัว ELECTROLUX EHG8260GE 80CM
  9,632.00 ฿
  9,990.00 ฿  (-4%)
 • เตาฝังแก๊ส 2 หัว ELECTROLUX EHG8260BC 80CM
  10,632.00 ฿
  10,990.00 ฿  (-3%)
 • เตาฝังแก๊ส 2 หัว ELECTROLUX EGT7526CK 78CM
  11,632.00 ฿
  14,900.00 ฿  (-22%)
 • เตาฝังแก๊ส 3 หัว ELECTROLUX EGT9239CK 90CM
  11,632.00 ฿
  14,900.00 ฿  (-22%)
 • เตาฝังเซรามิก 2 หัว ELECTROLUX EHC321BA 30CM
  9,632.00 ฿
  13,900.00 ฿  (-31%)
 • เตาฝังเซรามิก 2 หัว ELECTROLUX EHC325BA 30CM
  12,632.00 ฿
  17,900.00 ฿  (-29%)
 • เตาเซรามิคฝัง 4 หัว ELECTROLUX EHEC65BS 60CM
  17,632.00 ฿
  24,000.00 ฿  (-27%)
 • เตาฝังเซรามิก ELECTROLUX EHET66CS 60CM
  20,632.00 ฿
  31,500.00 ฿  (-35%)
 • เตาฝังอินดักชัน ELECTROLUX EHI325CA 30CM
  16,632.00 ฿
  19,990.00 ฿  (-17%)
 • เตาฝังอินดักชัน ELECTROLUX EHI7280BB 70CM
  20,632.00 ฿
  23,990.00 ฿  (-14%)
 • เตาฝังอินดักชัน ELECTROLUX EHED63CS 60CM
  38,632.00 ฿
  55,000.00 ฿  (-30%)
 • เตาฝังอินดักชัน ELECTROLUX LIT60336 60CM
  30,632.00 ฿
  35,340.00 ฿  (-13%)
 • เตาฝังอินดักชัน ELECTROLUX EHI6450BA 60CM
  36,632.00 ฿
  55,000.00 ฿  (-33%)
 • เตาฝังอินดักชัน ELECTROLUX EIV644 60CM
  42,632.00 ฿
  57,000.00 ฿  (-25%)
 • เตาฝังอินดักชัน ELECTROLUX EIP8146 80CM
  50,632.00 ฿
  63,000.00 ฿  (-20%)